การ์ตูน "วิธีเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม"

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์

(ที่มาคอลัมน์ "คิวคน" หน้า 3 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2554)