กว่าจะเป็นเกลือเค็มๆ

 

salt1

 

เกลือที่ตกผลึกแล้วจะถูกโกยไว้เป็นกอง ๆ

 

ทุกคนคงรู้แล้วว่าเกลือเค็มๆ ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ มาจากทะเล แต่กว่าจะเป็นเกลือเม็ดๆ
ให้เรากินกันอยู่นี้ เขามีวิธีการทำอย่างไรใครรู้บ้าง
...การผลิตเกลือจากน้ำทะเล   เรียกว่า  ก า ร ท ำ น า เ ก ลื อ ส มุ ท ร

salt2

 

ชาวนาใช้กังหันวิดน้ำเข้านาเกลือ

 

การทำนาเกลือสมุทรแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ..

1. นาตาก   2. นาเชื้อ  3. นาปลง

ขั้นตอนที่หนึ่งคือ...นาตาก เขาจะนำน้ำทะเลเข้ามาในนาโดยใช้กังหันวิดน้ำเข้ามา
แล้วจะปล่อยให้น้ำทะเลตกตะกอนเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจะน้ำ (สิ่งสกปรกที่แยกออกมาเรียกว่าขยะ)

2. น้ำที่แยกขยะออกแล้วจะถูกส่งไปทำให้ตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง   สิ่งที่ตกตะกอนในขั้นตอนนี้เรียกว่า
ยิปซั่ม ขั้นตอนนี้เรียกว่านาเชื้อ

3. แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือ...นาปลง ซึ่งน้ำทะเลที่ผ่าน 2 ขึ้นตอนที่แล้ว
ก็จะเกิดการตกผลึกเป็นเกลือเม็ดให้เราได้กินกัน

 

salt3

 

ปล่อยให้ตกผลึก

ใครอยากเห็นก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ ขับรถไปแถวจังหวัดสมุทรสาคร บนถนนธนบุรี-ปากท่อ ช่วงเขตติดต่อ
ระหว่างจังหวัด สมุทรสาครกับสมุทรสงคราม จะเห็นชาวบ้านทำนาเกลือกันทั้ง 2 ข้างทาง
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะดูอย่างสนใจ

salt4

 

เค็มปี๋เลยไม่เชื่อชิมดูได้