โลกยามวิกาล
 

 


โลกยามวิกาล

30 กันยายน 54
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่มนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจับภาพบริเวณทวีปออสเตรเลียตอนกลางคืนไว้เมื่อ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา เผยให้เห็นกองไฟเป็นหย่อมๆ ซึ่งอาจจะเป็นไฟป่า หรือไฟที่มีคนตั้งใจจุดไว้เพื่อผลทางด้านเกษตรกรรม เห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจางๆ และที่แนวเส้นขอบฟ้ายังมีแสงเรื่อเรืองสีเขียวและสีทองของชั้นบรรยากาศมองเห็นได้ในระยะไกล.