โมเลกุลและแสง (Molecules and Light )

 

คลิกค่ะ

 

     ่านจะได้ทดลองปล่อยแสงกระทบกับโมเลกุล ของ คาร์บอนมอนอกไซด์  ไนโตรเจน  ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์  น้ำและอื่นๆ

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก