ตัวเก็บประจุ (Capacitor Lab )คลิกค่ะ

 

     ทดลองใส่ไดอิเล็กตริกชนิดต่างๆ  และสังเกตุบนขั้วไฟฟ้าว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก