ความหนาแน่น (Density)


คลิกค่ะ

 

     เปลี่ยนค่าของมวล  และปริมาตร  นำไปวางไว้บนน้ำ  สังเกตว่าลอยหรือจม  ทดลองกับมวลปริศนา จะจมหรือลอย ?

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก