แรงและการเคลื่อนที่ (Forces and Motion)

 

คลิกค่ะ

 

     ผลักกล่อง สังเกตแรง     การเคลื่อนที่ มีแผนภาพแทนแรง ความเร็วและความเร่ง

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก