สมดุลทางเคมี (Balancing Chemical Equations )

 

คลิกค่ะ

 

     ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสมการสมดุลทางเคมีได้โดยผ่านทางการเล่นเกม

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก