โรงเรียน นวมินทราชูทิศ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

คลิกที่รูปภาพดูภาพขยาย

วันที่ 8 มกราคม 2554