มหัศจรรย์ดาวหางฮาร์ตลี่ย์ 2 (Comet Hartley 2)

โดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

   ภาพดาวหางฮาร์ตลี่ย์ 2 มีรูปร่างคล้ายกระดูก โดยมีส่วนที่แคบที่สุดคือ 0.4 กิโลเมตร และยาว 2 กิโลเมตร (ที่มา: NASA/JPL-Caltech/UMD)

   ยาน EPOXI ในโครงการสำรวจดาวหางของนาซ่าได้บินผ่าน (flyby) ใกล้ดาวหางฮาร์ตลี่ย์ 2 (Comet 103P/ Hartley 2) และได้ถ่ายภาพดาวหางแบบใกล้ชิด

    เมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ตามเวลาในประเทศไทย ยาน EPOXI ในโครงการสำรวจดาวหางขององค์การนาซ่าได้บินผ่าน (flyby) ใกล้ดาวหางฮาร์ตลี่ย์ 2 (Comet 103P/ Hartley 2) โดยบินผ่านห่างกันเพียง 700 กิโลเมตร  และได้ถ่ายภาพดาวหางแบบใกล้ชิดที่สุด พร้อมกับถ่ายทอดสดการสังเกตการณ์ดังกล่าวยังศูนย์ควบคุมที่ Jet Propulsion Laboratory ผ่านทางเว็บไซต์ของนาซ่าด้วย  

    ภาพถ่ายดาวหางที่ยาน EPOXI ถ่ายได้แสดงให้เห็นพื้นผิวส่วนใหญ่ที่ขรุขระ และมีผิวเรียบเฉพาะตรงกลาง อีกทั้งเป็นดาวหางที่เล็กที่สุดที่เคยพบและที่น่าสนใจ คือ มันตื่นตัวและพ่นไอออกมามากตลอดเวลา