ตัวเก็บประจุสองตัวต่ออนุกรมกัน

 

 

คลิกค่ะ 

   แสดงการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 2 ตัวต่ออนุกรมกัน   V = V1 + V2

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

นำมาจากหนังสือ

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)