นกกระเต็นจับปลา

NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย พฤศจิกายน 52