sketch

   วางหมุดลงบนรูป คลิก Draw  รูปจะหายไป เหลือแต่หมุด วาดรูปให้เหมือนกับรูปที่หายไป ทดสอบความจำของท่านดูหน่อยค่ะ  คลิกค่ะ