ยิง เพนท์บอล
 

    ยิงกันให้กระจุย และเปรอะสีไปหมด  คลิกครับ