เจาะความลึกลับของหมึกยักษ์

ด้วยความยาวตลอดลำตัวถึงปลายหนวดราว ๒๓ เมตร หมึกยักษ์ หรือ อาร์ทิชิวทิส (Architeuthis) จึงนับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  มันยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ลึกลับ เพราะไม่มีใครเคยพบหมึกยักษ์ในทะเลลึกตามธรรมชาติ  ที่ผ่านมาหลายคนคาดเดาว่าสัตว์ยักษ์ชนิดนี้อาจมีอายุยืนยาวหลายสิบหรือนับร้อยปี และอาศัยในทะเลลึกหลายร้อยเมตร


 ตำนานความลึกลับของหมึกยักษ์กำลังรอวันถูกเปิดเผย จากความพยายามของนักวิจัยสัตว์น้ำหลายสถาบัน รวมทั้งทีมของ ดร. นีล แลนด์แมน แห่ง American Museum of Natural History

 ดร. นีลและทีมวิจัยศึกษาซากหมึกยักษ์ Architeuthis sanctipauli ซึ่งถูกจับโดยอวนของเรือประมง  พวกเขาเน้นศึกษาอวัยวะเล็กจิ๋วบนหัวหมึกยักษ์ ที่เรียกว่า สทาโทลิทส์ (statolith) ทำหน้าที่เป็นอวัยวะช่วยสร้างสมดุล 

 ดร. นีลทำการวิเคราะห์ไอโซโทปของออกซิเจนในสทาโทลิทส์ ทำให้รู้อุณหภูมิของน้ำที่หมึกยักษ์อาศัย ซึ่งสัมพันธ์กับระดับความลึก  นอกจากนั้นยังนำสทาโทลิทส์ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีคาร์บอน ๑๔ 
 จากผลการวิจัย ดร. นีลพบว่า หมึกยักษ์อาศัยในทะเลลึก ๑๘๐-๓๐๐ เมตร และมีอายุยืนประมาณ ๑๔ ปี 

 นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าหมึกยักษ์ อาร์ทิชิวทิส มีอัตราเจริญเติบโตเท่ากับหมึกทั่วไป นั่นคือใช้เวลาเจริญเติบโตเต็มที่ไม่กี่เดือนเท่านั้น  ขณะ ดร. นีลก็คาดว่าหมึกยักษ์เจริญเติบโตรวดเร็วมาก แม้ไม่เท่าญาติของมัน แต่ก็ใช้เวลาไล่เลี่ยกัน
 "มันยากมากที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่เติบโตรวดเร็วถึงขนาดนั้น" ดร. นีลกล่าว