ทำไมถุงมันฝรั่งจึงพอง

       เหตุผลเป็นเพราะ มีการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในถุง  เพื่อไล่ความชื้นและก๊าซออกซิเจนออกไป คลิกครับ