รู้จักวิสกี้

อาหารสมอง
เรื่อง : วีรกร ตรีเศศเหตุใดเหล้าวิสกี้จึงสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า whisky หรือ whiskey ทำจากวัสดุอะไร แตกต่างจากไวน์และบรั่นดีอย่างไร สุดยอด ของวิสกี้คือสก๊อตวิสกี้จริงหรือ Single Malt ต่างจาก Malt ธรรมดาอย่างไร Bourbon และ Vatted Malt คืออะไร ฯลฯ ทั้งหมดเป็น เรื่องน่ารู้สำหรับทั้งคนที่กินและไม่กินเหล้า ตลอดจนผู้ที่ต้องการปราบการกินเหล้าเพราะ หากไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอย่างแท้จริงแล้ว การปราบก็จะเป็นเรื่องขบขัน

วิสกี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากการ กลั่นน้ำที่หมักธัญพืช เช่น ข้าว Barley ข้าว Rye ข้าวสาลี ข้าว Barley งอก (Malted Barley) ข้าว Rye งอก (Malted Rye) ข้าวโพด ฯลฯ แต่ละชนิดของธัญพืชก็ให้ชนิดของวิสกี้ที่แตก ต่างกัน และเมื่อผ่านกรรมวิธีต่างๆ แล้วยิ่ง แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น


วัสดุสำคัญของการผลิตวิสกี้คือธัญพืชที่แช่ นํ้าจนงอกและเอามาตากให้แห้งที่เรียกว่า Malt เบียร์ก็ทำจาก Malt โดยหมัก Malt กับส่วน ประกอบอื่นๆ จนได้ที่แล้วก็เอามาต้ม ส่วน วิสกี้นั้นเอานํ้าที่หมักแล้วมากลั่น ส่วนเหล้า ไวน์นั้นคือนํ้าหมักองุ่นซึ่งหากเอามากลั่นก็ได้ บรั่นดี
กระบวนการสำคัญของวิสกี้คือ การกลั่น ซึ่งเชื่อกันว่าทวีปเอเชียเป็นต้นแหล่งของความ รู้ในเรื่องการกลั่นทั้งกลั่นนั้าหอมสมุนไพรต่างๆ และเหล้า (คนจีนคือต้นตำรับกลั่นเหล้า) ต่อ มาความรู้นึ้ผ่านเข้ามาทางตะวันออกกลางและ ไปถึงไอร์แลนด์โดยการนำของหมอสอน ศาสนาในศตวรรษที, 6 และ 7 จากนั้นก็ กระจายไปทั่วยุโรป


วิสกี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ พวก Malt Whisky ซึ่งทำจากวัสดุ Malted Barley (ข้าว Barley งอก) ทั้งหมด กับอีกพวกคือ Grain Whisky ซึ่งผลิตจากวัสดุทั้ง Malted และ บทmalted Barley (ข้าว Barley ปกติ) ตลอดจนธัญพืชอื่นๆ ทั้งสองกลุ่มมีวิธีการ กลั่นซึ่งแตกต่างกัน
เมื่อมี Malt Whisky และ Grain Whisky ก็เกิดการผสมกันในหลายลักษณะ เช่น

1. Single Malt Whisky คือ Malt Whisky ซึ่งมาจากโรงกลั่นโรงเดียว แต่มิได้มาจากกัง หมักเดียวของโรงกลั่น และมิได้มาจากการ ผลิตปีเดียวกัน ผู้กลั่นรายเดียวนึ้จะเอาวิสกี้ จากหลายถัง หลายปี มาผสมกันจนได้รสชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงกลั่นตน โดยทั่วไป ชื่อของ Single Malt คือชื่อของ โรงกลั่น เดียวนั้น เช่น The Glenlivet/Bushmills/ Yoichi ฯลฯ

2. Vatted Malt คือ Malt Whisky ที่ผสม กันจากหลายโรงกลั่น ถ้าเห็นป้ายบอกว่าเป็น Pure Malt หรือ Malt เฉยๆ หรือ Blended Malt แน่ใจได้เลยว่าเป็น Vatted Malt

3. Blended Whisky หรือวิสกี้ผสมโดยมาจากการผสมของ Malt กับ Grain Whisky วิสกี้ที่เขียนป้ายว่า Scotch Whisky หรือ Irish Whisky จะเป็นการผสมในลักษณะดังกล่าว โดยใช้เหล้าที่มาจากหลายโรงกลั่นเพื่อให้ได้ รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนั้น เช่น Chivas Regal/Black Label

4. วิสกี้ยอดสุดคือ Cask Strength Whisky ซึ่งได้แก่วิสกี้ที่บรรจุขวดโดยตรงจากถังวิสกี้เดียว ไม่มีการผสมปนเปกับสิ่งใด วิสกี้ชนิดนี้ หาได้ยากและมีราคาแพงมาก


วิสกี้ไม่เกิดการบ่มในขวด มันจะบ่มและ มีอายุเพื่มขึ้นเฉพาะเมื่ออยุ่ในถังเท่านั้น อายุ ของวิสกี้จึงนับจากวันที่กลั่นถึงวันที่บรรจุขวด (วิสกี้อยู่ในขวดนานๆ อาจเป็นสิ่งหายากและมี ราคาสูง แต่มันไม่ได้มีอายุเพื่มขึ้นเลย และไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรสชาติดีกว่าวิสกี้ที่ เพื่งกลั่นใหม่) การบ่มอยู่ในถังของวิสกี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เกิดสี กลิ่น และรสชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมทาง เคมีในวิสกี้
ถังบ่มวิสกี้เป็นส่วนประกอบสำคัญฺที่ทำให้ เกิดรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ถังไม้ที่นิยมกัน

คือถังไม้โอ๊กไหม้ วิสกี้อเมริกันที่เรียกว่า Straight Whiskey เป็นวิสกี้มีอายุจากการบ่ม ในถังใหม่ที่ทำจากไม้โอ๊กไหม้เป๊นเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี และกลั่นให้ได้แอลกอฮอล์ไม่ตํ่า กว่าร้อยละ 80 โดยปริมาณ

American Blended Whiskey เกิดจาก การผสม Straight Whiskey กับวิสกี้ที่ไม่บ่มนาน และสร้างกลิ่นและสี ตัวอย่างก็คือ Tennessee Whiskey (Jack Daniel's คือ ยี่ห้อดัง) ซึ่งเมื่อกลั่นแล้วก็กรองด้วยถ่านที่มา จากการเผาไม้ต้น Maple (ชนิดที่ใช้นั้าตาลเมื่อเจาะรูเข้า ไปในลำต้น) เพื่อ ให้กลิ่นและรสชาติที่เป็นพิเศษ

ส่วน Bourbon (อ่านว่า-เบอร์-บิน) Whiskey นั้นมีกระบวนการกลั่นเหมือนกับ Tennessee Whiskey เกือบทุกประการเพียงแต่วิธีการ กรองนั้นต่างกันออกไปเพื่อให้ผลผลิตที่มี ลักษณะแตกต่างกัน


เขียนถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านตาไวคงสังเกตเห็นว่าผมสะกดวิสกี้เป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกัน มีทั้งมี e และไม่มี e ในสมัยก่อนวิสกี้สะกดว่า Whisky โดยไม่มี e จนกระทั่ง ค.ศ.1870 ชื่อเสียงของสก๊อตวิสกี้ตกต่ำมาก เพราะโรง กลั่นปล่อยวิสกี้คุณภาพตํ่าออกมาเต็มตลาด โรงกลั่นในไอร์แลนด์และอเมริกาจึงสะกดว่า Whiskey โดยมี e เพิ่มเพื่อบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าของสก๊อต

ปัจจุบันคำว่า Whisky โดยทั่วไปหมายถึง วิสกี้ที่กลั่นในสกอตแลนด์ เวลส์ แคนาดา และญี่ปุน ส่วนคำว่า Whiskey นั้นใช้กับสินค้า อเมริกันถึงแม้ว่าคำของทางการสหรัฐอเมริกาคือ Whisky ก็ตาม Scotch Wisky หรือที่รู้จักในนาม Scotchอันเป็นที่รู้จักทั่วโลก ในปัจจุบัน ต้องกลั่นใน สก๊อตแลนด์เท่านั้น บ่มในถังไม้โอ๊กไม่ตํ่ากว่า 3 ปี Scotchโดยพื้นฐานมาจากการผสมของ Malt และ Grain Whisky โดยหลายยี่ห้อใช้ควันที่ เกิดจากการเผาถ่านหินเลน (Peat) มารม Malt ซึ่งทำให้มันมีกลั่นไหม้เป็นพิเศษ Scotch ที่ ขายกันทั่วไปมาจากการผสมทั้งชนิดและข้าม โรงกลั่น เฉพาะ Scotch ชั้นดีเท่านั้นจึงจะเป็น Single Malt


เวลาถ่ายรูปฝรั่งตะวันตกจะบอกให้พูดคำว่า Cheese เพื่อให้ภาพออกมาเป็นยิ้มสวยงาม แต่หลายประเทศในอเมริกาใต้คนถ่ายรูปจะบอกให้พูดคำว่า Whisky (wee-skee) ถ้าเป็นบ้านเรามักจะ ให้พูดว่าเป๊ปซี่ (โค้กอย่าน้อยใจนะครับ คนติดแผ่นดินไหวทฺี่เฮติอยู่ใต้ตึกนาน 11 วัน ปีนลอดช่องออกมายิ้มแป้นและบอกว่า รอดอยู่ได้เพราะกินโค้ก)


สิ่งชั่วร้ายที่สุดที่โลกสร้างขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมของ รัก โลภ โกรธ หลง ก็คือเหล้า หรือน้ำเปลี่ยนนิสัยซึ่งทำลายผู้คนมามากมาย ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ วิธีเอาชนะมัน ก็คือไม่เริ่มดื่ม เมื่อไม่มีจุดเริ่มต้น มันก็ไม่มีอะไรไปต่อได้


ความยฺากจนไม่สามารถผลักดันให้ มนุษย์ดื่มเหล้าได้นอกเสืยจากว่าเขา เลือกดื่มเอง แต่เหล้าผลักดันมนุษย์ให้ยากจนได้ ไม่ว่าเขาจะเลือกมันหรือไม่ ก็ตาม •
 

นํ๋าจิ้มอาหารสมอง
ผมไว้ใจมนุษย์ทุกคน แต่สิ่งที่ผมไม่ไว้ใจก็คือปีศาจที่อยู่ในตัวเขา
(จาก ภาพยนตร์ "Italian Job")*****

เรื่อง : วีรกร ตรีเศศ
อาหารสมอง
ตีพิมพ์ครั้งแรก :นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1538

มติชน