เพลง การเคลื่อนที่แนวตรง

       คำรัองโดย อาจารย์ สมบัติ สุขจิตร  ขับร้องโดย เยาวเรศ ไม้สังข์ และสมบัติ สุขจิตร  ทำนองเพลง หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ เนื้อร้องโดย นายสมบัติ สุขจิตร ครูโรงเรียนสตรีระนอง    คลิกค่ะ