เพลงตารางธาตุ

   The element song

     เสียงร้องภาษาอังกฤษ  ร้องได้เกือบครบทุกธาตุ ฟังดูนะค่ะ  คลิกค่ะ