เพลงกระแสไฟฟ้า

     ทำนองเพลง 191 ลาบานนูน เนื้อร้องและขับร้องโดย นายสมบัติ สุขจิตร ครูโรงเรียนสตรีระนอง   คลิกค่ะ