อาวุธปล่อยนำวิถี (Guidance Missile)

     การแบ่งชนิดของอาวุธปล่อยมี ชนิด ดังนี้ .......   เครื่องมือตรวจจับ   ประเภทของการนำวิถี  อาวุธนำวิถีที่ใช้ในกองทัพเรือไทย  อาวุธปล่อยนำวิถี พืนสู่พื้น :SSM   ชุด ร.ล. นเรศวร เป็นแบบ Grade B  8 ท่อยิง  การทำงานของ SADRAL   คลิกครับ