ระบบ หมุนเวียนเลือด (CIRCULATORY SYSTEM)

โดย อาจารย์ ธนมน พลานุพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

    ส่วนลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่าง เวนทริเคิลขวา กับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปยังปอด และลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างเวนทริเคิลซ้าย กับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปยังระบบร่างกาย มีชื่อเรียกว่า semilunar vlave เหมือนกัน

คลิกครับ