bimetallic strip แผ่นโลหะคู่
   แผ่นโลหะต่างชนิด 2 แผ่นซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันเชื่อมประกบติดกันเมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะคู่นี้จะโค้งงอ  ใช้เป็นส่วนประกอบของสวิตซ์อัตโนมัติ
 

metal49
 

Ref: http:// sol.sci.uop.edu

 

metal50
Ref: http://www.chipscalereview.com/9811/featurecp1b.gif  

คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

การประยุกต์ใช้งาน  bimetallic strip แผ่นโลหะคู่     
เป็นเครื่องมือวัดที่เห็นได้มากในการ วัดความดัน และ แรงดูด  เป็นทรงกลม ที่ภายใน ทำด้วยท่อปลายปิด ขดไว้ในลักษณะ งอเป็นก้นหวย มีทางเข้าจะอยู่นิ่งๆ เมื่อแรงดันในท่อเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้ส่วนที่งอนั้น เหยียดตรงมากขื้น หรืองอมากขึ้น แล้วแต่ว่าจะ ได้รับแรงดัน มากขึ้นหรือน้อยลง ส่วนปลายที่จะได้รับผลจากแรงดันนี้มากที่สุดก็จะไปเป็นตัวที่ทำให้เช็มที่มี Scale อยู่รอบรอบ (ประมาณ 270 ดีกรี) เคลื่อนที่ไปแสดงผลของความดัน ที่มีในท่อ

 

      มีการ ทำให้วัดอุณหภูมิได้โดยส่วนที่งอเป็นก้นหอยจะทำด้วย โลหะสองชนิดที่มีการขยายตัวไม่เท่ากัน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให้ วงที่ขดไว้ เปลี่ยนไปตามการขยายตัว ของโลหะทั้งสอง