ลูกไซด์โค้ง
 


     เป็นปรากกฎการณ์ที่เรียกว่า Magnus   สาเหตุเป็นเพราะอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านลูกด้านบน กับด้านล่างไม่เท่ากัน  เกิดแรงกระทำแตกต่างกัน   คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

    ประมาณปี  2468  เรือแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก  มีเสารูปร่างทรงกระบอก  2   เสาหมุนไป   ส่งแรงขับดันเรือไปข้างหน้าได้ เขาใช้หลักวิชาอะไร ได้ผลหรือไม่   ลองคลิกเข้าไปดูกลศาสตร์ของไหลครับ