แค่เปิดขวดไซเดอร์ จะเป็นน้ำแข็งด้วย
 

    เป็นปรากฏการณ์ความเย็นยวดยิ่ง  โดยให้แช่ไซเดอร์ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ -6 องศาประมาณ 4  ชั่วโมง  และต้องไม่เป็นน้ำแข็งด้วย    คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ไซเดอร์ คือเครื่องดื่มอัดลมที่ให้ความเย็นสดชื่น และซาบซ่าถึงใจ