ฟิลม์ยึดห่ออาหาร
 

    กรรมวิธีการผลิตฟิล์มยึดห่ออาหารในระบบอุตสาหกรรม  เริ่มจากการหลอมเม็ดพลาสติก  และฉีดผ่านกรวยหมุนอย่างต่อเนื่อง  พลาสติกจะพองตัวเป็นฟองอากาศ  เป่าให้เย็นด้วยลม  ฟองอากาศจะแข็งตัวเป็นฟิล์ม  ต่อไป.... คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล