ทำไมต้องทาสีต้นไม้ข้างถนนด้วย


ทำไมต้องทาสีต้นไม้ข้างถนนด้วย


ทราบไหมครับ ว่าทำไมต้นไม้ข้างทาง เขาถึงได้ทำอะไรสักอย่างเหมือนการทาสีไว้ที่โคนต้น เป็นสีขาว เรียงๆกันเป็นร้อยๆต้นเลย

คำตอบ 1.  เคยดูใน สเก็ดข่าว นครสวรรค์ นั้น บอกว่า เพื่อ ไฟสท้อนแสงจะ
มองเห็นดีกว่า เวลาไฟส่องกลางคืน

2.

....ผมเคยวิ่งตอนเช้าๆ รอบๆวังสวนจิตรฯ
....เคยคุยกับ พนง. กรุงเทพฯ(พวกที่เขา ดูแล ตกแต่งตนไม้ รอบๆวังสวนจิตรฯ )
....แล้วเคยถามเขาว่า ทำไมต้องทาสีตรงต้นไม้ด้วย เขาบอกว่า
....เมื่อเวลาเราตัด กิ่ง/ก้าน ใหญ่ๆ ที่มันล้ำ/ยื่น ออกมานอกถนน ไม่นานเข้า มันก็จะงอกออกมาอีก ก็ต้องตามตัดกันเรื่อยไป
...เวลาเขาตัดกิ่งใหญ่ๆ ออกใหม่ๆ เขาจะเอาสีทา ตรงรอยที่ตัด เพื่อให้เนื้อเยื้อตรงนั้นมันตาย แล้วมันก็จะไม่งอก ออกมาอีกครับ
..............คิดว่าไม่เกี่ยว กับเรื่องกันรถชนหรอก เพราะคงไม่มีใคร ขับรถลงไปข้างถนนหรอก
.............อีกเรื่องคือ ถ้าคุณสังเกตุเห็นเสาไฟฟ้า แถบชานเมือง พันพลาสติก สีน้ำเงินเอาไว้ รอบๆเสา เพราะอะไรรู้ไหมครับ
..............เขาพันพลาสติกเอาไว้ เพื่อกัน "งูเลื้อย"หนีน้ำขึ้นไปอาศัยบน คานเสาไฟฟ้า เรื่องจริงนะ