สิ่งประดับกับพลาสติก
 

     ภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง  นำมาทำสร้อยคอได้ด้วย   แต่ต้องเป็นพลาสติกแบบโพลีสไตลีน  ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นว่าความร้อนทำให้พลาสติกหดและขยายตัวได้อย่างน่าทึ่ง คลิกค่ะ