การไหลแบบปั่นป่วน
 

      ถ้าคนเป็นรูปตัว W   ผงธัญพืชที่ไม่ค่อยละลายจะละลายได้ดี  เป็นผลจากการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow)  คลิกครับ