เส้นสายธารของการไหล
 

fluid mechanic-streamline

    ไหลผ่านวัตถุรูปทรงต่างๆกัน  คลิกครับ