ทดสอบรถยนต์ในอุโมงค์ลม
 

2009 Infiniti FX Wind Tunnel

   เห็นแนวเส้นสายธารของการไหล  อย่างชัดเจน  คลิกครับ