ไฟประดับล้อรถยนตร์
 


Tire Tagz

ไทร์แท็คส์

ไฟประดับล้อรถยนตร์

   LED   ไดโอดเปล่งแสงสามารถสร้างสรรค์ภาพ  โดยใช้ธรรมชาติของตาที่เรียกว่า ภาพค้างตา  ได้ภาพต่อเนื่อง เกิดรูปสวยๆรอบล้อรถคันโปรดของคุณ  ช่างน่ามหัศจรรย์ยิ่ง    คลิกครับ