คลื่นยักษ์ในประเทศศรีลังกา
 


วีดีโอภาพเหตุการ์ที่เกิดคลื่นยักษ์ในประเทศศรีลังกา  คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล