เซลล์แสงอาทิตย์ 3/3 การใช้งานบนหมู่บ้านเขาแก่งเลียง


การใช้งานบนหมู่บ้านบนเขาแก่งเลียง 

    เราจะได้เห็นภาพชินตาที่ทุึกวันคนในหมู่บ้านจะผลัดเวรนำแบตเตอรี่มาประจุในตอนกลางวัน  อายุของแบตขึ้นกับวิธีการใช้  ในวีดีโอท่านจะได้เห็นดาวเทียมที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์  ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษป้องกันรังสีแกมม่าจากดวงอาทิตย์และอวกาศ         ขนาด 4.2 MB