mega clever ความทนทาน


ให้ผู้ทดลองที่เป็นชายเอามือจุ่มลงไปในน้ำแข็ง โดยมีผู้ช่วยคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆ  ถ้าครั้งแรกเป็นผู้ช่วยที่อ้วนท้วน  ส่วนครั้งที่สองให้ผู้ช่วยสาวสวยยืนด้วย

คำถาม

   ผู้ช่วยคนไหน (คนแรกอ้วน  คนที่สองสวย )  ที่พวกผู้ชายจะทนเอามือจุ่มลงไปในน้ำ้แข็งได้นานกว่ากัน

  1. คุณเทเทสทเชพิโลวา (อ้วน)
  2. คุณลิลลี่(สวย)
  3. ไม่มีความแตกต่าง

    คำตอบเป็นอย่างไร  คลิกครับ ขนาด 8.3  MB