ก่อนกระสวยอวกาศโคลัมเบียระเบิด 2/3 ความสุขที่เนเธอร์แลนด์


การฝึกของนักบินส่วนใหญ่ ทำกันอยู่ในสหรัฐ  แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายอย่าง  ต้องไปทำกันในเนเธอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสถาบันอวกาศที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ทำให้กลุ่มนักบินมีความสุขกันมากในเนเธอร์แลนด์ และยิ่งสนิทสนมกันยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ในวีดีโอท่านจะได้เห็นดอกทิวลิปอันสวยงาม  คลิกครับ  ขนาด  6.5  MB