ห้วงมหรรณพ ของ อาจารย์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 ในเบื้องต้นนั้นมีแต่เซลล์เดียว 1
2 โปรตัวซัว แปลว่า ปฐมชีวิต 13
3 ความรัก 27
4 การผสมพันธุ์ทางเพศทำให้เกิดภพใหม่ 42
5 ความดิ้นรนของสัตว์ 57
6 เมื่อมีรักก็มีทุกข์ 70
7 ปลวก 77
8 ตัณหา คือ ความใคร่ในชาติในภพ 89
9 อสงไขย กันเหลือจะนับคณนา 95
10 โครโมโซม 107
11 เก็บเล็กผสมน้อย 113
12 เรื่องตายแล้วเกิดใหม่เป็นจริงหรือไม่ 120
13 สัตว์มันรู้กันได้อย่างไรว่า ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมีย 126
14 พูดถึงคนเสียบ้าง 133
15 ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ 146
16 พระคาถาจาก พระสุตตันตปิฎก 153

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137

หน้า 138

หน้า 139

หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145

หน้า 146

หน้า 147

หน้า 148

หน้า 149

หน้า 150

หน้า 151

หน้า 152

หน้า 153

หน้า 154

หน้า 155

หน้า 156

หน้า 157

หน้า 158

หน้า 159

หน้า 160

หน้า 161

หน้า 162

หน้า 163

หน้า 164

หน้า 165

หน้า 166