ของฝากจากทะเล
 

    คลิกค่ะ 

 
เพลง ของฝากจากทะเล
ศิลปิน ศุ บุญเลี้ยง
   

ของฝากจากทะเล
ศุ บุญเลี้ยง
GIntro 9 Bars...8...
9... อยากเก็บคลื่น ขาวขาว
เอามาฝาก
อยากเก็บหาดทรายสวย
สวยสะอาด
น้ำทะเลใส ใส
สดใส แต่เก็บไม่ได้
อยากเก็บคลื่น ขาวขาว
เก็บไม่ได้
อยากหยิบทะเลใส
ใส่ในขวด
แต่ คงไม่สวย
ไม่ใส ไม่ ใช่ทะเล
จึงมีแต่ เปลือกหอย
ตัวน้อยน้อย พอเก็บได้
เก็บ ใส่มือไว้
เก็บไว้ แทนทะเล
เก็บขึ้นสู่ฝั่ง
เก็บไว้ เป็นความหวังว่า
แล้ว อีกไม่ช้า
เราจะกลับ ไปหาทะเล
Solo 13 Bars...12...
13... อยากเก็บคลื่น ขาวขาว
เก็บไม่ได้
อยากหยิบทะเลใส
ใส่ในขวด
แต่ คงไม่สวย
ไม่ใส ไม่ ใช่ทะเล
จึงมีแต่ เปลือกหอย
ตัวน้อยน้อย พอเก็บได้
เก็บ ใส่มือไว้
เก็บไว้ แทนทะเล
เก็บขึ้นสู่ฝั่ง
เก็บไว้ เป็นความหวังว่า
แล้ว อีกไม่ช้า
เราจะกลับ ไปหาทะเล
(อยากเก็บคลื่น ขาวขาว)
(เอามาฝาก)
อยากเก็บคลื่น ขาวขาว
เก็บไม่ได้
(อยากเก็บหาดทรายสวย)
(สวยสะอาด)
อยากเก็บหาดทรายสวย
เก็บไม่ได้