วาทะของ ไอน์สไตน์ ...ทฤษฎี คือคำอธิบายสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้...
It is the theory that describes what we can observe.


สองสิ่งที่ไม่อาจประมาณได้คือ จักรวาล และความไม่รู้ของมนุษย์ แต่สำหรับจักรวาล ผมไม่ค่อยแน่ใจ ...
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." 

คลิกอ่านต่อค่ะ