กล้ามเนื้อในร่างกาย
 

    ในร่างกายของคนเรามีกล้ามเนื้อกว่า 600 มัด  ชื่อแปลกๆทั้งนั้น  คลิกครับ