ปิดปากถุงกับขวดพลาสติก
 

   เราสามารถใช้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ครอบถุงพลาสติกขนมปังได้  คลิกค่ะ