เทียนจากเนย
 

    คุณแม่จะจุดเทียนสร้างบรรยากาศ แต่ไม่มีเทียน เลยใช้เนย แต่จะทำอย่างไร  คลิกค่ะ