สุริยุปราคาวงแหวน 26 ม.ค. 52

    สุริยุปราคาวงแหวนเริ่มเห็นสัมผัสแรกเวลา 15.54 น. สูงสุดเวลา 17.06 น. โดยจะเห็นดวงอาทิตย์เข้าคราสหายไปประมาณ 30% และสิ้นสุดเวลา 17.59 น.