ลอกสติ๊กเกอร์

 

  สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกระจก แกะไม่ออก  คุณแม่จะนำออกมาได้อย่างไร คลิกครับ