การทำงานของกล้องถ่ายรูป และส่วนประกอบของกล้อง
    การทำงานของกล้องถ่ายรูป ดวงตากับกล้องถ่ายรูป การทำงานของกล้องถ่ายรูปก็มีลักษณะคล้ายกับดวงตาของคนเราหลายประการกล่าวคือ

- ทั้งดวงตา และกล้องถ่ายรูปมีเลนส์ทำหน้าที่หักเหแสงไปรากฎที่ฉากหลัง
- ดวงตามีม่านตา (lris) สำหรับปรับขนาดให้แสงผ่านเข้าไปในดวงตาแตกต่างกันไป
- กล้องถ่ายรูปมีไดอะแฟรม (diaphragm) สำหรับปรับขนาดรูรับแสง (Aperture)

    ทั้งเลนส์และกล้องถ่ายรูปมีระบบไกสำหรับปิด – เปิดให้แสงผ่านเลนส์เหมือนกัน คือ ดวงตาควบคุมด้วยหน้าตา และกล้องถ่ายรูปควบคุมด้วยชัตเตอร์ (Shutter) ฉากรับภาพในดวงตามประกอบไปด้วยเส้นประสาทที่ไวต่อแสงเรียกว่าเรตินา(Retina)เมื่อรับภาพแล้วจะมีประสาทเชื่อมโยง ไปยังส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับการมองเห็นส่วนในกล้องถ่ายรูปนั้น ฉากรับภาพก็คือฟิล์มซึ่งเป็นวัสดุไวแสงนั่นเอง

     ส่วนที่แตกต่างกันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ดวงตาปรับรูม่านตาให้รับแสงมากหรือน้อยได้ โดยอัตโนมัติ ในห้องมืด ม่านตา (lris) จะขยายกว้างขึ้นเพ่อให้แสงเข้าไปได้มากเท่าที่จะทำได้ และในที่มีแสงมากม่านตาจะป้องกันแสงให้ผ่านเข้าไปได้น้อยลง ส่วนในกล้องถ่ายรูปไม่สามารถปรับหน้ากล้องได้โดยอัตโนมัติทั้งหมด ในกล้องรุ่นใหม่ บางรุ่นออกแบบมาให้ปรับไดอะแฟรมในระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – automatic) ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ดวงตาของคนมักรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญเพียงส่วนเดียว ตรงกันข้ามกับกล้องถ่ายรูปซึ่งไม่สามารถเลือกบันทึกรายละเอียดในส่วนของวิวอย่างเช่นที่ตาเราเห็นได้ (Eye sees selectively while the camera sees indiscriminately)

     นัยน์ตามนุษย์ สามารถกำหนดให้ความสนใจเฉพาะจุดได้โดยตัดสิ่งอื่นๆออกไป แต่กล้องถ่ายรูปจะบันทึกทุกสิ่งลงไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกภาพคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ หรือเสาโทรเลข ตาเราสามารถแยกภาพคนออกมาได้ จากฉากหลัง โดยเลือกรับรู้เฉพาะคนที่ยืนอยู่และตัดความสนใจของฉากหลังที่ไม่อยู่ในความสนออกไปได้ แต่สำหรับการบันทึกภาพของกล้องถ่ายรูป เสาหรือกิ่งไม้ที่อยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะจะปรากฏให้เห็นในภาพ ทำให้มองดูเหมือนกับว่ามีเสาหรือกิ่งไม้ยื่นออกมาจากศีรษะของคนคนนั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถ่ายมิได้รับรู้และให้ความสนใจต่อสิ่งที่อยู่ในฉากหลังของวัตถุ ดังนั้นในการถ่ายภาพผู้ถ่ายจึงต้องพยายามองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเดียวกับที่กล้องเห็นจึงจะทำให้ได้ภาพออกมาดี


ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป

    กล้องถ่ายรูแต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อมีลีกษณะภายนอกและระบบกลไกภายในกล้องต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำมาใช้ และคุณภาพของกล้อง กล้องยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นกัน ก็มีระบบต่างๆแตกต่างกันไปปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆได้พยายามคิดค้นผลิตกล้องให้มีเครื่องอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ถ่ายภาพให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นกล้องในระบบอัตโนมัติและระบบกึ่งอัตโนมัติจึงมีอยู่ มากมายอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วกล้องแต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบที่สำคัญคล้ายคลังกัน

1. ตัวกล้อง (Camera body)
2. เลนส์ (Lens)
3. เลขแสดงช่องรับแสง (f/numbers)
4. เลขแสดงความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed numbers)
5. ช่องมองภาพ (view finder)
6. เครื่องหาระยะชัด (Range finder)
7. คานเลื่อนฟิล์ม (Film Advance lever)
8. ปุ่มลั่นไกชัตเตอร์ (Shutter release button)
9. วงแหวนหาโฟกัส (Focusing knob)
10. ตัวเลขบอกความชัดลึกของภาพ (Depth of field)
11. ตัวเลขบอกจำนวนภาพ (Filme counter number)
12. ปุ่มตั้งความไวแสงของฟิล์ม (Film speed dial)
13. ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
14. ช่องเสียบสายแฟลช (Flash socket)
15. คานตั้งเวลาถ่ายตัวเอง (Self timer)

   ส่วนประกอบของกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบออโต้โฟกัสและระบบควบคุมกล้อง พิเศษ มีส่วนประกอบที่แตกต่างจากกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบางส่วน