ภาพลวงตา 4

จิ๊กซอว์

มีภาพคนกำลังขี่ลา 2 ภาพภาพนี้มีใบหน้าคนซ่อนอยู่ 11 หน้า


 

เป็นภาพวาดแบนๆ บนพื้นถนน แต่เมื่อดูมุมดีๆ ก็จะเห็นดังภาพ