กราฟแสดงการกระจัด, ความเร็วและความเร่งของวัตถุ
เมื่อวัตถุมี ความเร็ว ลดลง
เมื่อวัตถุมี ความเร็ว เพิ่มลง