รังสีสะท้อนของแสง
ภาพแสดงรังสีสะท้อนของแสง 1


ภาพแสดงรังสีสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ