ดวงจันทร์และแสงโลก

ดวงจันทร์และแสงโลก

ถ่ายภาพโดย : พรชัย อมรศรีจิรทร
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมมกุฎคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัน/เวลา : 7 มกราคม พ.ศ. 2540
ถ่ายภาพนาน 20 วินาที ฟิล์ม 200