แก๊สธรรมชาติ 4/4


แก๊สธรรมชาติ  4/4   
     จากที่ครั้งหนึ่ง ก๊าซธรรมชาติเคยเป็นพลังงานที่ไม่เป็นที่ต้องการ เนื่องจากมีการใช้น้อย และในขณะนั้นยังมีน้ำมันดิบอยู่เหลือเฟือ แต่ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาของโลกในทุกๆด้าน และด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยมีข้อดีในเรื่องความสะอาด ประโยชน์ที่หลากหลายและมีราคาถูก ก๊าซธรรมชาติ จึงได้รับการยอมรับว่า...เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับโลกปัจจุบันและโลกอนาคต ในปัจจุบันนี้ ก๊าซธรรมชาติถูกนำมาใช้ทดแทนน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากน้ำมันเหลือน้อยลง และราคาน้ำมันโลกก็สูงขึ้น

     จากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเชื่อถือได้ ระบุว่าก๊าซธรรมชาติมีปริมาณสำรองเหลือให้คนไทยและคนเอเชีย ใช้ได้อีกแค่ 30 ปีเท่านั้น แต่ที่น่ากลัวมากกว่า ก็คือ ในอีก 70 ปีข้างหน้า คนทั่วโลกอาจจะต้องทำพิธีอำลาก๊าซธรรมชาติ กันอย่างถาวร สิ่งที่ทำให้ก๊าซธรรมชาติต้องหมดไปจากโลก ก็คือพฤติกรรมการใช้ก๊าซ อย่างไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และใช้กันอย่างไม่บันยะบันยัง ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว นั่นเอง

    ถึงเวลาแล้ว...ที่เราจะต้องมาทำความรู้จักก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะก๊าซธรรมชาติเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ ทาแป้ง แต่งตัว ทำอาหาร การเดินทาง นั่งทำงาน ดื่มน้ำอัดลม และแม้กระทั่งไอศกรีมที่คุณรับประทาน ล้วนมีก๊าซธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งของและกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร และกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในวันนี้ 


     จากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเชื่อถือได้ ระบุว่าก๊าซธรรมชาติมีปริมาณสำรองเหลือให้คนไทยและคนเอเชีย ใช้ได้อีกแค่ 30 ปีเท่านั้น แต่ที่น่ากลัวมากกว่า ก็คือ ในอีก 70 ปีข้างหน้า คนทั่วโลกอาจจะต้องทำพิธีอำลาก๊าซธรรมชาติ กันอย่างถาวร สิ่งที่ทำให้ก๊าซธรรมชาติต้องหมดไปจากโลก ก็คือพฤติกรรมการใช้ก๊าซ อย่างไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และใช้กันอย่างไม่บันยะบันยัง ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว นั่นเอง

    ถึงเวลาแล้ว...ที่เราจะต้องมาทำความรู้จักก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะก๊าซธรรมชาติเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ ทาแป้ง แต่งตัว ทำอาหาร การเดินทาง นั่งทำงาน ดื่มน้ำอัดลม และแม้กระทั่งไอศกรีมที่คุณรับประทาน ล้วนมีก๊าซธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งของและกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร และกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในวันนี้